Lorenskogo pagrindinė mokykla, Akešhiuso apygarda, Norvegija

Lorenskogo pagrindinė mokykla, Akešhiuso apygarda, Norvegija

Kaip teigia Lorenskogo pagrindinės mokyklos (VGS) mokytojai ir mokiniai, moduliai puikiai tinka laikinosioms klasių patalpoms. Apie 950 mokinių jau mokėsi trijuose moduliniuose Cramo Adapteo pastatuose, kol vyko 1974 m. senumo mokyklos pastato renovacija. AFK Property FKF apygardos nekilnojamojo turto įmonė be kitų projektų yra atsakinga už 34 mokyklas; kai kurioms iš jų Cramo Adapteo taip pat yra įrengusi laikinąsias patalpas. Dabar Cramo Adapteo verslo sprendimus naudoja Oso, Kelės, Jesheimo bei Roald Amundsen pagrindinės mokyklos ir Ši mokyklos namai. Pastatai Lorenskoge – tai 1 650 m2 klasių ir 700 m2 bendrųjų patalpų, būdelių ir pan. ploto.